Hľadaný výraz: Lk 17,6, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! - poslúchne vás.

1

mail   print   facebook   twitter