Hľadaný výraz: Lk 17,6, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
6 I dí Pán: Kdybyste měli víru jako zrno horčičné, řekli byste této moruši: Vykořeň se a přesaď se do moře, a uposlechla by vás.

1

mail   print   facebook   twitter