Hľadaný výraz: Lk 17,5-6, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
5 ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה׃ 6 ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃

1

mail   print   facebook   twitter