Hľadaný výraz: Lk 17,5-6, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Apoštoli povedali Pánovi: Daj nám väčšiu vieru! 6 Pán povedal: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora!, poslúchla by vás.

1

mail   print   facebook   twitter