Hľadaný výraz: Lk 17,33, Preklad: Ukrajinský preklad, Počet výsledkov: 1
33 Коли хто шукати ме душу свою спасти, погубить її, а хто погубить її, оживить її.

1

mail   print   facebook   twitter