Hľadaný výraz: Lk 17,33, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
33 Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a ktokoľvek by ju ztratil, splodí ju k životu.

1

mail   print   facebook   twitter