Hľadaný výraz: Lk 17,33, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
33 Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová.

1

mail   print   facebook   twitter