Hľadaný výraz: Lk 17,33, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
33 Kto si hľadí zachovať život, stratí ho, a kto ho stratí, zachová si ho.

1

mail   print   facebook   twitter