Hľadaný výraz: Lk 17,3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
3 Vystríhajte sa! A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, potresci ho; a jestli sa pokaja, odpusť mu.

1

mail   print   facebook   twitter