Hľadaný výraz: Lk 17,3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
3 Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.

1

mail   print   facebook   twitter