Vyhľadávaný výraz Lk+16,14-15 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.