Hľadaný výraz: Lk 16,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. 15 Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

1

mail   print   facebook   twitter