Hľadaný výraz: Lk 16,14-15, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
14 Slyšeli pak toto všecko i farizeové, kteříž byli lakomí, a posmívali se jemu. 15 I dí jim: Vy jste, ješto se sami spravedliví činíte před lidmi, ale Bůhť zná srdce vaše; nebo což jest u lidí vysokého, ohavnost jest před Bohem.

1

mail   print   facebook   twitter