Hľadaný výraz: Lk 14,25-27, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
25 A išly s ním mnohé zástupy, a on obrátiac sa povedal im: 26 Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom. 27 A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom.

1

mail   print   facebook   twitter