Hľadaný výraz: Lk 14,25-27, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k nim obrátil a povedal: 26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27 Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

1

mail   print   facebook   twitter