Hľadaný výraz: Lk 14,25-27, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Raz išli s Ním veľké zástupy; On sa obrátil a povedal im: 26 Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. 27 Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom.

1

mail   print   facebook   twitter