Hľadaný výraz: Lk 14,25-27, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
25 Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: 26 "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. 27 Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.

1

mail   print   facebook   twitter