Hľadaný výraz: Lk 14,1-6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. 2 A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. 3 Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?" 4 Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a propustil. 5 Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?" 6 Nezmohli se na žádnou odpověď.

1

mail   print   facebook   twitter