Hľadaný výraz: Lk 13,25-27, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
25 Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' 26 Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' 27 On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!'

1

mail   print   facebook   twitter