Hľadaný výraz: Lk 13,20-21, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
20 A opět řekl: K čemu připodobním království Boží? 21 Podobno jest kvasu, kterýžto vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až zkysalo všecko.

1

mail   print   facebook   twitter