Hľadaný výraz: Lk 13,18-19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
18 Potom povedal: Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho konároch.

1

mail   print   facebook   twitter