Hľadaný výraz: Lk 13,18-19, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
18 Řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? 19 Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích."

1

mail   print   facebook   twitter