Hľadaný výraz: Lk 13,18-19, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
18 I řekl Ježíš: Čemu podobno jest království Boží a k čemu je přirovnám? 19 Podobno jest zrnu horčičnému, kteréžto vzav člověk, uvrhl do zahrady své. I rostlo, a učiněno jest v strom veliký, a ptactvo nebeské hnízda sobě dělali na ratolestech jeho.

1

mail   print   facebook   twitter