Hľadaný výraz: Lk 12,49-53, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
49 Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo chcem, ak už je zapálený? 50 Ale mám byť pokrstený krstom, a jaký som stiesnený, dokiaľ sa nesplní! 51 A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére a dcéra proti materi, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre.

1

mail   print   facebook   twitter