Hľadaný výraz: Lk 12,41-46, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
41 Peter mu povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám alebo aj všetkým? 42 Pán mu odpovedal: Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. 44 Pravdivo vám hovorím: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej netuší. Vykáže ho a dá mu podiel s nevernými.

1

mail   print   facebook   twitter