Hľadaný výraz: Lk 12,38, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
38 A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia!

1

mail   print   facebook   twitter