Hľadaný výraz: Lk 12,38, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
38 A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú.

1

mail   print   facebook   twitter