Hľadaný výraz: Lk 12,16-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. 17 Premýšľal a hovoril si: »Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť úrodu.« 18 Potom si povedal: »Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.« 19 Potom si poviem: »Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!« 20 Ale Boh mu povedal: »Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čo si si nahonobil, čie bude?« 21 Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

1

mail   print   facebook   twitter