Hľadaný výraz: Lk 12,13-15, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ktosi zo zástupu mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. 14 On mu odpovedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? 15 A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.

1

mail   print   facebook   twitter