Hľadaný výraz: Lk 12,13-15, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Povedal Mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo! 14 On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? 15 I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku.

1

mail   print   facebook   twitter