Hľadaný výraz: Lk 12,11-12, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, 12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť.

1

mail   print   facebook   twitter