Hľadaný výraz: Lk 12,11-12, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
11 Když pak vás voditi budou do škol a k vladařům a k mocným, nepečujte, kterak aneb co byste odpovídali, aneb co byste mluvili. 12 Duch svatý zajisté naučí vás v tu hodinu, co byste měli mluviti.

1

mail   print   facebook   twitter