Hľadaný výraz: Lk 11,16, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
16 Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe.

1

mail   print   facebook   twitter