Hľadaný výraz: Lk 11,1-4, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." 2 Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! 3 Dávej nám denně náš denní chléb 4 a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení."

1

mail   print   facebook   twitter