Hľadaný výraz: Lk 10,38-42, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
38 Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, 39 která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. 40 Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" 41 Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 42 Je jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde."

1

mail   print   facebook   twitter