Hľadaný výraz: Lk 10,23-24, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
23 Tedy obróciwszy się do uczniów, rzekł im z osobna: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. 24 Bo powiadam wam, iż wiele proroków i królów żądali widzieć, co wy widzicie, ale nie widzieli; i słyszeć, co wy słyszycie, ale nie słyszeli.

1

mail   print   facebook   twitter