Hľadaný výraz: Lk 10,23-24, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
23 A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy vidíte. 24 Nebo pravím vám, že mnozí proroci i králové chtěli viděti, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti, což vy slyšíte, a neslyšeli.

1

mail   print   facebook   twitter