Hľadaný výraz: Lk 10,2, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

1

mail   print   facebook   twitter