Hľadaný výraz: Kol 4,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu.

1

mail   print   facebook   twitter