Hľadaný výraz: Kol 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi;

1

mail   print   facebook   twitter