Hľadaný výraz: Kol 1,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi.

1

mail   print   facebook   twitter