Hľadaný výraz: Kol 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

1

mail   print   facebook   twitter