Hľadaný výraz: Kol 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť

1

mail   print   facebook   twitter