Hľadaný výraz: Kol 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia,

1

mail   print   facebook   twitter