Hľadaný výraz: Kol 1,9, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
9 Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou,

1

mail   print   facebook   twitter