Hľadaný výraz: Kol 1,9, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle,

1

mail   print   facebook   twitter