Hľadaný výraz: Kol 1,9, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti,

1

mail   print   facebook   twitter