Hľadaný výraz: Kol 1,9, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.

1

mail   print   facebook   twitter