Hľadaný výraz: Kol 1,24, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
24 ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev,

1

mail   print   facebook   twitter