Hľadaný výraz: Kol 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

1

mail   print   facebook   twitter